مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : صبح  امروز  سه شنبه  22 اسفند ماه مسولین کنترل کیفیت مرکز اورژانس ، مسول هلال احمر ودیگر گروه های امدادی وتعدادی از مسولین ادارات شهرستان در معیت  امام جمعه محترم وفرماندار ویژه  شهرستان با حضور  در مراسم  صبحگاه منطقه انتظامی  ضمن بازدید میدانی  ازنیروهای حاضر  در این مراسم ، که با سخنرانی جناب سرهنگ رستمی فرمانده منطقه وحاج  آقا جمال زاده امام جمعه شهرستان ومهندس کرمی معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان بود، شرکت نموده و آمادگی خود را جهت پوشش امدادی  این مراسم  اعلام نمودند.