مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا: تکنسین های اورژانس پایگاه جاده ای پلیس راه در ساعت 12:56 دقیقه دوشنبه شب (هفتم اسفند) ، از طرف  ستاد عملیات اورژانس فسا  به محل زندان  اعزام می شوند .پس از حاضر شدن تکنسین ها بر بالین  بیمار،  که به علت مشکلات تنفسی وهمچنین سوء مصرف مواد  دچار کاهش هوشیاری  شده بود را پس از اقدامات اولیه درمانی  به بیمارستان حضرت ولی عصر انتقال  میدهند، که در مسیر انتقال، بیمار دچار  ایست قلبی تنفسی می شود و  با اقدام سریع وبه موقع (ماساژ قلبی تنفسی)  توسط آقایان  شجاعی نسب  وبهرامی  تکنسین های حاضر در این ماموریت و اقدامات تکمیلی دیگر، وضعیت بیمار مطلوب  وتحویل  بخش احیاء اتفاقات بیمارستان می شود .