مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا: آقای دکتر جمشیدی ریاست محترم مرکز اورژانس فسا به همراه تعدادی از پرسنل ستادی در راهپیمایی با شکوه  یوم الله  بیست و دوم بهمن96 شرکت نمودند.قابل ذکراست که این مرکز  با  یکدستگاه اتوبوس آمبولانس  وهشت آمبولانس راهپیمایی با شکوه 22بهمن شهرستان فسا  را تحت پوشش امدادی قرار داد ،وتعداد 42 نفراز مراجعه کنندگان  به محل استقرار آمبولانس ها را به صورت سرپایی خدمات رسانی نمودند.