مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : در تاریخ 96/11/06  جمعه ساعت 11:13 یک مورد  زنبور گزیدگی  به  ستادعملیات اورزانس 115 گزارش  می شود  که ضمن  اعزام   آمبولانس  به محل ، مشاوره  وراهنمایی های  به موقع واصولی  کارشناسان  ستاد عملیات باعث  نجات جان خانم 28 ساله در  زمین  کشاورزی اطراف دوگان گردید. بر اساس این گزارش  پس از تماس با ستاد عملیات اورژانس مبنی  برزنبور گزیدگی و عدم تنفس شخص مورد نظر  بلافاصله  کارشناسان با  آموزش  روش های تنفس مصنوعی  به  شاهدان  در  صحنه  ومشاوره های لازم پس از آن  مصدوم به حالت نرمال  می رسد وپس از  حاضر شدن  تکنسین های  اورژانس  وانجام  اقدامات درمانی( داروهای  ضد حساسیت)  جهت  اقدامات  تکمیلی به درمانگاه  دوگان  اعزام  می کنند.