مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : دیروز یکشنبه یکم بهمن ماه 96، سرکار خانم مهندس خیراتی مسول محترم پایش مراقبتهای درمانی (mcmc)سازمان اورژانس کشور ضمن بازدید از مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا در خصوص راه اندازی سیستم کامل mcmc  حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی فسا راه کارهای لازم ارائه نمودند.ضمنا ایشان از فضای فیزیکی موجود در ستاد واداره اورژانس واتاق مدیریت بحران بازدید کردند، همچنین مهندس خیراتی  ضمن عیادت از بیماران بخش اورژانس بیمارستان وبازدید  از پروژه توسعه اتفاقات ، رضایت مندی بیماران از خدمات را بسیار خوب ارزیابی کرد.