مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مسئول روابط عمومی اورژانس فسا گفت بر اثر برخورد دو دستگاه خودرو پژو پارس و پراید در محور قدیم فسا داراب حدفاصل مرکز درمان بستر شهر ششده چهار نفر مصدوم برجای گذاشت .
علیپوریان افزود : این تعداد مصدوم با دو دستگاه اورژانس به بیمارستان فوق تخصصی ولی عصر فسا اعزام گردید.تکنسین های پایگاه های  ششده وجلیان  این ماموریت را انجام داده اند.