مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : به طو میانگین در ماه ،تعداد کشته شدگان حوادث ترافیکی قبل از رسیدن آمبولانس 3 نفر  می باشد، طبق مقایسه آماری  مرکز اورژانس ،فقط در پنج روز گذشته (96/10/14--96/10/18)  34 مورد تصادف با 6 فوتی شاهد هستیم. لازم به ذکر است که میانگین  تصادفات ماهیانه شهرستان 275تصادف با 285مصدوم و 3 فوتی می باشد. امید است که با  برنامه ریزی مسولین شهرستان در امر ایمن سازی ر اه ها و تهیه زیرساخت های لازم در این خصوص  شاهد کاهش  تلفات جانی شهروندان عزیزمان باشیم .