مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا: روز سه شنبه  اعضاء کمیته کنترل  کیفیت  اورژانس 115 فسا  با حضور آقای دکتر جمشیدی ریاست محترم مرکز جلسه کنترل کیفیت  برگزار نمودند و در خصوص روند اجرایی اتوماسیون راهبری آمبولانس ها و  برنامه های  آینده  مرکز اورژانس بحث وتبادل نظر کردند.