مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : امروز دوشنبه  یازدهم دیماه 96 ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی  فسا  به  همراه آقایان دکتر سهراب پور معاون محترم دانشگاه ودکتر حسن جمشیدی معاون محترم توسعه ومدیریت منابع انسانی  ضمن بازدید از  مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی ، سامانه  اتوماسیون اورژانس  پیش بیمارستانی  آسایار را افتتاح نمودند . راه اندازی این سامانه جهت مکانیزه  شدن وثبت زمان های مراحل مختلف انجام یک ماموریت ، همچنین نظارت و رصد عبور ومرور آمبولانس های  پایگاههای اورژانس از طریق  سامانه GPS  همچنین  ارتقاء سطح اعتباری داده های آماری وتسریع در زمان  رسیدن  آمبولانس به محل فوریت وکنترل ونظارت دقیق برعملکرد تکنسین ها می شود .