مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : صبح امروز شنبه 96/10/09 یکی ازهمشهریان گرامی به مرکزاورژانس 115 فسا  واقع در میدان  امام حسین  مراجعه  و ضمن  تقدیر وتشکر از  اقدامات  به موقع  تکنسین های  اورژانس در زمان حضور بربالین  بیماران خواستار قدردانی  مسولین از پرسنل خدوم 115 شدند.