مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا: امروز  سه شنبه 96/10/05ریاست محترم مرکز  اورزانس  جناب اقای دکتر جمشیدی با مسولین پایگاهها ی اورژانس  جلسه داشتند . درابتدا اقای دکتر جمشیدی دررابطه  با برنامه های آینده و پیش روی مرکز اورژانس وهمچنین  نحوه  پرداخت کارانه  مسائلی  بیان نمودند ودر ادامه  از مسولین  پایگاهها  خواستند  تا در پیشبرد خدمات رسانی  اورزانس 115 به مردم  شریف شهرستان تلاش وجدییت  بیشتری داشته و در این زمینه  بر عملکرد نیروهای عملیاتی نظارت کنند.سپس هریک از مسولین  در رابطه با  مسائل  ومشکلات پایگاه خود اظهار  نظر نمودند.