مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش  روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : امروز  دوشنبه 96/10/04 آقای کریم زاده کارشناس و مسول  کنترل کیفیت اورژانس وآقایان مهندس ابوالحسنی وهادی پور،دهیار وریاست  محترم شورای اسلامی روستای  صحرارود ، ضمن بازدید از پایگاه اورژانس در خصوص  مشکلات عمرانی  این  پایگاه  وهمچنین پیگیری ساختمان جدید بحث وتبادل نظر نمودند. همچنین آقای صادق کرمی زاده مسول پایگاه صحرارود نیز در خصوص مشکلات ونیروی انسانی این پایگاه با مسولین مسائلی درمیان گذاشت ودر پایان مقرر گردید، موضوعات مطرح  شده در اسرع وقت پیگیری شود تا کیفیت خدمات اورژانس دراین روستا به حد مطلوب برسد.