مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی  مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : در ساعت 10 صبح روز شنبه  بیست وپنجم آذرماه دراثر برخورد یکدستگاه خودرو پژوبا درخت به علت بارندگی ولغزندگی در خیابان  بسیج یک نفر مصدوم شد ، همچنین در ساعت 11:30 به علت برخورد پژو206با یکدستگاه خودرو سواری  دیگر در کمربندی،  4نفرمصدوم شدند که پس از  انجام اقدامات اولیه پزشکی توسط  تکنسین های  اورزانس ، جهت ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) انتقال داده شدند.