مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا :  همزمان با شروع طرح سراسری مانور زلزله  در مدارس، با هدف آشنایی دانش آموزان ،> با اقدامات  قبل از  زلزله -حین زلزله- بعد اززلزله انجام  می شود، مرکزاورژانس فسا با هماهنگی اداره  آموزش وپرورش ، ضمن انتخاب مدارس و زمان بندی جهت آن، در این طرح  سراسری همکاری  نمود . بر اساس این گزارش  اورژانس 115 با اعزام 4دستگاه آمبولانس به مدارس نمونه دولتی پویش فسا، -مدرسه  فاطمه زهرا قره بلاغ ،شهید احراری  زاهد شهر، شهید خوشبخت وشهید بختیاری نسب فدشکویه  شرکت کرده واقدامات لازم جهت مصدومین فرضی ای مانور  انجام داد.