مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا :امروز سه شنبه هفتم آذرماه به مناسبت هفته بسیج دانش آموزان دبیرستان فردوسی توسط کارشناسان مرکز  اورژانس فسا  آموزش کمک های اولیه فرا گرفتند.در این برنامه فرهنگی ، آموزشی، مسولین بسیج اداره  آموزش وپرورش ودبیرستان فردوسی وحوزه مقاومت   نیز  حضور داشتند ، که مورد استقبال دانش آموزان ومسولین آنها قرار گرفت.ضمنا  مرکز اورژانس فسا  آمادگی دارد جهت کلیه ادارات این برنامه آموزشی  ارائه نماید.