مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : کارشناسان ستادی و عملیاتی  این مرکز  در آبان ماه  1396 خدمات ذیل را به همشهریان عزیز وگرامی ارائه نموده اند:                                                                               

1- تعداد کل تماس ها 14100                                                                                                                         

2- تعدادکل اعزام آمبولانس    1538

3- تعدادمشاوره های انجام شده 1200

4- تعداد بیماران با درمان سرپایی 300

5- تعداد بیماران با رضایت  شخصی 169

6- تعداد بیماران  بستری1058

7- تعداد بیماران حوادث ترافیکی 260مورد با 286 مصدوم

8- تعداد بیماران حوادث غیر ترافیکی 192

9- تعداد سایر  بیماران  1086

10- تعداد استقرارهای  روزانه 420

11- تعداد استقرار های فوق برنامه 1