مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : روز پنجشنبه 25 آبانماه ساعت  9 صبح مراسم باشکوه تشییع جنازه  شهید مظفر  کریم زاده از میدان  شهداء  به طرف شهر نوبندگان برگزار گردید ، ومرکز اورزانس 115 با یکدستگاه آمبولانس  با دو نفر تکنسین فوریتهای پزشکی این مراسم را  تحت پوشش امدادی  قرار داد.