مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا: امروز یکشنبه 21 آبان ماه  96پس از تماس های مردمی  با مرکز اورژانس 115 مبنی براینکه آقایی63 ساله پس از سقوط در چاهی به عمق 10متر،در اطراف روستای  دستجه دچار ایست قلبی  تنفسی شده است ،بلافاصله یکدستگاه امبولانس از پایگاه صحرارود به محل  اعزام گردید . با توجه به اینکه مصدوم توسط مردم  ازچاه بیرون آورده شده  بود ، تکنسین های فوریتهای پزشکی  آقایان ( کوروش بهزادی و محمد آبادی ) پس از رسیدن بر بالین بیمار ،سریعاعملیات احیاء قلبی تنفسی شروع  نموده ،که خوشبختانه به علت اقدام سریع و به موقع تکنسین ها، نبض وتنفس بیمار ظاهر گردید وپس از اقدامات تکمیلی ، بیمار جهت ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) انتقال داده شد.