مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : دیروز  یکشنبه  در ساعت 16:47دقیقه عصر پس از تماس تلفنی مبنی برواژگونی مینی بوس در محور فسا -ششده حدفاصل روستای آکبرآباد ومصدومیت 17 نفر بلافاصله یکدستگاه اتوبوس آمبولانس از پایگاه یک شهری و3دستگاه آمبولانس از پایگاههای جاده ای جلیان،ششده ودوگان به محل حادثه اعزام گردید.براساس این گزارش پس از  ارزیابی وانجام مراقبتهای اولیه پزشکی 17مصدوم حادثه را با اتوبوس آمبولانس های اورژانس جهت دریافت درمان تکمیلی به بیمارستان حضرت ولی عصر انتقال دادند..