مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : امروز شنبه  13 آبان  همزمان با سراسر کشور راهپیمایی با شکوه سیزدهم آبان ،روز ملی مبارزه با استکبار،  روزتسخیر لانه جاسوسی، و روز  دانش آموز، در شهرستان فسا و توابع آن برگزار گردید .که مرکز  اورژانس با 7دستگاه آمبولانس ( 2دستگاه مرکز  شهرستان، زاهدشهر ، میانشهر، دوگان ، ششده ، نوبندگان  هرکدام  یک دستگاه آمبولانس با 2نفر تکنسین)  این مراسم ملی را مورد پوشش امدادی قرار دادند.