مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی  مرکز  مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : در ساعت12:10 دقیقه ،بامداد دهم آبان ،پایگاه یک شهری به آدرس  بلوار کارخانه قند، جهت  بیماری با سابقه  قلبی فرا خوانده شدند. علی رغم  رسیدن سریع  تکنسین ها  به آدرس مورد نظرمتاسفانه  به علت  قفل بودن  در ب خانه  وعدم  پیدا شدن کلید توسط  اطرافیان بیمار،  تکنسین ها  مجبور  می شوند با هماهنگی همسایه بیمار،  با تجهیزات از پشت بام خود را به بالین بیمار برسانند  با توجه به  عدم وجود علائم حیاتی ، بلا فاصله عملیات ماساژ قلبی  تنفسی شروع  می کنند  وضمن  ادامه  عملیات  احیاء قلبی تنفسی درمسیر انتقال ، بیمار را مستقیما  به بخش احیاء قلبی تنفسی  بیمارستان حضرت ولی عصرانتقال  میدهند .