مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : صبح امروز  سه شنبه  نهم ابان  فراخوان مانور دور میزی با موضوع نشت گاز کلر ، در اتاق EOC دانشگاه علوم پزشکی  فسا  برگزار گردید.  بر اساس این گزارش ، به پیشنهاد  مدیریت کاهش  خطر بلایا وپدافند غیر عامل معاونت بهداشتی  در ساعت 10:10 دقیقه صبح فراخوان  نیروهای امدادی ، بهداشت درمان ،وآتش نشانی در خصوص مانور دور میزی با موضوع نشت گاز کلر در اتاق EOC دانشگاه علوم پزشکی  فسا برگزار گردید. در این جلسه نشت  فرضی گاز کلر مورد بررسی قرار گرفت واقدامات  امدادی وپیشگیرانه مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت ، همچنین مقرر گردید که اورزانس پیش بیمارستانی ، آتش نشانی ومعاونت بهداشتی وسایل وتجهیزات مورد نیاز خود را  جهت  رخداد احتمالی نشت گاز  کلر تهیه نمایند و آموزشهای  لازم  جهت حفظ  ایمنی وآسیب  دیدگان در محل حادثه وحین انتقال و درمان در بیمارستانها انجام  شود.