مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : این مانور  که با مشارکت اورژانس 115- آتش نشانی ومعاونت بهداشت برگزار شد ، گروه های مختلف بهداشتی، شامل کارشناسان بهداشت،پزشکان ،پرستاران و بهورزان، اعضای شورای اسلامی،دهیار وداوطلبین سلامت روستای فدشکویه حضور داشتند ، با روش های کاهش اسیب پذیری در زمان بروز زلزله، کمکهای اولیه واطفاء حریق اشنا شدند.