مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : همزمان با سراسر کشور آمبولانس های این مرکزروز یکشنبه هفتم آبان 96 با نصب  بنر به مناسبت روز جهانی  سکته  مغزی  در نواحی مختلف شهر استقرار یافتند.  براساس این گزارش  تعداد 4 آمبولانس  با نصب  بنر  تحت  عنوان  ، ( سکته مغزی قابل درمان  است  به شرط  آنکه با  اورژانس 115 تماس بگیریم) در این طرح همگانی  شرکت  و در سطح شهر استقرار نمودند . ضمنا  تکنسین های اورژانس  به مراجعه کنندگان حضوری در محل  استقرا ر، در خصوص سکته حاد مغزی وروش های پیشگیری ونحوه درمان آن مشاوره های لازم ارائه کردند.