مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : به علت واژگونی یکدستگاه خودرو در شهرک طالقانی 3 نفر به شدت مصدوم شدند.

بر اساس این گزارش در ساعت20:35 دیروز (جمعه شب) 96/08/05در شهرک طالقانی فسا یکدستگاه خودرو واژگون گردید . پس از تماس با مرکز عملیات  115فسا 2 دستگاه آمبولانس به محل حادثه  اعزام گردید پس از  ارزیابی اولیه توسط تکنسین های فوریتهای پزشکی یک نفرازمصدومان که در خودرو گرفتار شده بود ، با همکاری آتش نشانی نجات یافت وپس از انجام اقدامات درمانی اولیه هر 3 مصدوم جهت درمان تکمیلی به بیمارستان  حضرت ولی عصر  انتقال  داده شدند.