مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : کارشناسان  ستادی وعملیاتی مرکز اورزانس فسا  در مهرماه امسال اقدامات ذیل  را  انجام داده اند :

ا-تعدادکل تماس با تلفن 115= 14218

2-تعداد کل آمبولانس جهت ماموریت=1602

3-تعداد مشاوره های انجام شده=1005

4-تعداد بیماران سرپایی=270

5-تعداد بیماران  با رضایت شخصی=157

6-تعداد بیماران بستری شده=1068

7-تعداد بیماران حوادث ترافیکی=297مورد با 352 مصدوم (بیمار)

8-تعداد بیماران حوادث غیر ترافیکی=195

9-تعدادسایر بیماران=1110

10-تعداداستقرار های روزانه=420

11-تعداد استقرار های  فوق برنامه=4