مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : امروز سه شنبه96/08/02از ساعت 12 ظهر  جلسه مسولین  پایگاههای  اورژانس 115 فسا در مرکز برگزار گردید . مسولین هر پایگاه  مسائل ومشکلات پایگاه خود را بیان نمودند ونقطه نظرات خود را برای پیشبرد اهداف  پیش رو با مسولین کنترل کیفیت در میان گذاشتند. لازم به ذکر است  این جلسه هرماه  در مرکز  برگزار می گردد..