مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی  مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : با پیشنهاد آقای دکتر جمشیدی وحمایت ریاست محترم دانشگاه بزودی با خرید ونصب 3دستگاه تله مانیتورینگ به منظور خدمات درمانی بهتر  به بیماران دچارعارضه سکته قلبی ،در آمبولانس های  اورژانس 115 فسا ، شاهد تحولی بزرگ  در ارائه خدمات درمانی به  این عزیزان خواهیم بود. دستگاه فوق دارای فن آوری های علمی روزبوده وشامل: تبلت ، مانیتور،نوار قلب وغیره... می باشد.