مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : در تاریخ 25 مهرماه  ساعت 5:50دقیقه صبح پس از تماس با مرکز عملیات اورژانس 115فسا  مبنی بر ایست قلبی  تنفسی  آقایی 50 ساله در خیابان نحوی  بلافاصله  یکدستگاه آمبولانس از پایگاه  2 شهری  به محل آدرس فوق  اعزام  می شود ،  بنا به اظهارات تکنسین های  اورژانس  پس از رسیدن بر بالین بیمار متوجه کاهش سطح هوشیاری  پایین ( حدودا 3) می شوند  که  با اقدام  سریع  وانجام  عملیات  ماساژ قلبی  تنفسی موفق  می شوند بیمار  را با سطح هوشیاری 10  جهت ادامه اقدامات تکمیلی درمانی  تحویل بیمارستان  تخصصی و فوق تخصصی  حضرت ولی عصر (عج) نمایند.ضمنا تکنسین های حاضر در این ماموریت آقایان حمید رضا شجاعی نسب وحامد رجایی بوده اند که توسط ریاست مرکز مورد تشویق قرار گرفتند.