مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : در تاریخ 21مهرماه  ساعت16:18دقیقه  صدای مهیب  انفجار  سیلندر گاز  خانگی آمبولانس های  مرکز  اورژانس فسا را  به محل حادثه کشانید..پس از رسیدن آمبولانسها و  ارزیابی اولیه  توسط کارشناسان  فوریتهای پزشکی ، مشخص گردید که 4 نفر از اعضای  یک  خانواد(6ساله- 11ساله-29ساله- 34ساله) دچار سوختگی  در جه 2 با شدت (100درصد-40درصد- 30درصد-25درصد) شده اند. پس از انجام  اقدامات اولیه درمانی ضروری سپس به بیمارستان  تخصصی وفوق تخصصی  حضرت ولی عصر (عج)  انتقال داده  شدند.ضمنا پس از اقدامات پزشکی ضروری در بیمارستان به علت وسعت سوختگی ها 3 نفر از مصدومان  توسط اتوبوس آمبولانس مرکزاورژانس با مراقبتهای پزشکی لازم  به بیمارستان سوختگی شیرازاعزام گردیدند.