مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : آقای دکتر حسن جمشیدی  ریاست محترم مرکز اورژانس115فسا ،با صدور حکمی آقای  یوسف کریم زاده ( کارشناس  کنترل کیفیت) را به عنوان  مسوول واحد سوپروایزور، مرکز اورژانس فسا منصوب نمودند. این واحد که به عنوان  جانشین فرماندهی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی می باشد، به منظور  دسترسی سریع به فرماندهی مرکز  ، تصمیم گیری ، سوپروایز کردن ، کنترل وپایش عملکرد  کلیه  پایگاههای جاده ای  وشهری وروستایی ایجاد گردید.ضمنا این واحد به صورت  24 ساعته فعال و از تاریخ 15مهرماه فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز نمود./ع