مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا: امروز چهارشنبه  19مهرماه 96 به علت واژگونی یکدستگاه خودرو پراید  در ساعت 12 ظهر در کیلومتر 33 فسا یک نفر مصدوم گردید ، پس از تماس با مرکز عملیات اورژانس 115 فسا ، یکدستگاه آمبولانس از پایگاه جلیان (آقایان رفیعی-رادپور) به محل اعزام گردید .این حادثه یک مصدوم داشت که پس از انجام اقدامات اولیه پزشکی  توسط تکنسین های اورژانس جهت تکمیل درمان به بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی  حضرت ولی عصر  انتقال داده شد.