مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : امروز سه شنبه 18مهرماه، ریاست محترم مرکز اورزانس  به همراه تعدادی از مسوولین  واحد های مختلف اورژانس  به مناسبت هفته کودک (15لغایت 21مهر) از بخش اطفال بیمارستان حضرت ولی عصر بازدید نمودند. لازم به ذکر است که آقای دکتر جمشیدی با تقدیم  شیرینی وهدیه ای ناقابل  از اطفال بستری در این بخش  دلجوئی بعمل آوردند.