مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : در تاریخ 96/07/11تکنسین های پایگاه اورزانس زاهدشهر( آقایان فاضل افروز -عبدالرضا مهدی زاده)  در حال برگشت از ماموریت اول بودند  که از طرف ستاد عملیات  اورژانس به آنان اطلاع داده می شود که  سریع به سمت دارالرحمه روستای سنان  اعزام شوند ، پس از رسیدن آمبولانس به محل فوریت ، مردم سراسیمه آنها را به سمت مرد 47 ساله ای هدایت  می کنند که فاقد هرگونه علائم حیاتی  می باشد ،بلافاصله عملیات احیاء قلبی تنفسی توسط تکنسین ها شروع  می شود که پس از گذشت حدودا 17دقیقه تلاش  بی وقفه تکنسین ها(انجام ماساژ قلبی و شوک  الکتریکی) اولین علائم حیاتی در بیمار ظاهر می شود ، که خوشحالی تکنسین ها واطرافیان بیمار به همراه داشت  وپس از آن بیمار جهت  ادامه درمان  به بیمارستان حضرت ولی عصر انتقال داده شد . بر اساس این گزارش  طبق بررسی های بعمل آمده توسط بازرسان اورژانس بیمار در بخش  مراقبت های ویژه بیمارستان حضرت ولی عصر بستری و وضعیت ایشان رضایت بخش  می باشد.ضمنا تکنسین های حاضر در این ماموریت توسط  ریاست محترم  مرکز مورد تشویق قرار گرفتند.