مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا: درتاریخ 11/07/96به علت برخورد یکدستگاه زانتیا  با خودرو پراید در زاهد شهر باعث مصدومیت 5 نفر گردید ..بر اساس این گزارش ،پس از تماس با مرکز عملیات اورژانس 115 فسا بلافاصله  2دستگاه آمبولانس  از پایگاههای زاهدشهر، و، فدشکویه  به محل  اعزام گردید  که پس از ارزیابی اولیه وانجام اقدامات پزشکی توسط تکنسین های فوریتهای پزشکی مصدومان این حادثه را  به بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) انتقال دادند.