مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا: در تاریخ 96/07/10ساعت 21:53دقیقه یکدستگاه خودرو پراید در گردنه سنان واژگون گردید که در اثر  این حادثه 3نفر  به شدت مصدوم شدند .بر اساس این گزارش  3دستگاه آمبولانس  از پایگاههای فدشکویه - صحرارود- زاهدشهر به محل  اعزام گردیدند،وپس از انجام  اقدامات  اولیه پزشکی توسط تکنسین های فوریتهای پزشکی  3مصدوم فوق  به بیمارستان حضرت ولی عصر منتقل گردیدند. که متاسفانه  یکی  از مصدومان  علی رغم تلاش پرسنل بیمارستان به علت شدت جراحات وارده  فوت گردید.