مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا:در تاریخ 07/07/96 ساعت 15:27خانمی هراسان ضمن تماس با مرکزعملیات اورژانس خبر از وخامت حال مادر باردار میدهد ، پس از این تماس بلافاصله آمبولانس نزدیک ترین پایگاه به محل اعزام می شودپس از رسیدن تکنسین های فوریتهای پزشکی، متوجه جدا شدن  جفت  می شوند، با توجه به درد بسیار شدید مادر ، سریع  به کمک  خانم باردار شتافته  و پس ازانجام اقدامات مهم و حیاتی برای مادر و نوزاد، ضمن مراقبت کامل، آنان را به بخش مراقبت های ویژه زایشگاه بیمارستان حضرت ولی عصر انتقال میدهند .