مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : در تاریخ 96/07/09 مراسم تعزیه عصر  روز عاشورا  در محل روستای غیاث اباد  برگزار گردید که در این مراسم  مرکز  اورژانس 115 فسا  با یکدستگاه اتوبوس آمبولانس و 2 دستگاه  آمبولانس  به همراه  10 نفر تکنسین فوریتهای پزشکی  حضور پیدا کرده و شرکت کنند گان در این برنامه فرهنگی - مذهبی را  تحت پوشش امدادی ودرمانی خود قرار داد.