مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : همزمان با سراسر کشور مراسم عزاداری  روز عاشورای حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) در شهرستان فسا وحومه برگزار گردید .مرکز اورژانس فسا با 14 پایگاه فعال و یکدستگاه اتوبوس آمبولانس و32 تکنسین فوریتهای پزشکی ، مراسم پر شور وعزاداری  دوستداران امام حسین (ع)  را تحت پوشش امدادی خود قرار دادند .براسا س این گزارش مراسم عزاداری، در مرکز شهرستان و شهرهای، زاهدشهر- ششده  -دوگان -  نوبندگان که با حزن واندوه فراوان عزاداران حسینی همراه بود ، فضای شهرستان را عاشورایی نموده وهمگی  در عزای حضرت  ابا عبدالله الحسین (ع)  عزاداری می کردند وپایگاه های اورژانس هر منطقه  عزاداران حسینی را تحت پوشش امدادی و درمانی قرار، دادند.