مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت  حوادث وفوریتهای پزشکی فسا: امروز چهارشنبه 96/07/05 دومین جلسه  ریاست جدید مرکز جناب آقای دکتر حسن جمشیدی  با مسولین پایگاه های در مرکز برگزار گردید . بر اساس این گزارش ، آقای دکتر جمشیدی  پس از عرض  تسلیت  ایام عزاداری  حضرت  سید الشهدا به حاضرین در جلسه ،در باره مسائل ومشکلات پایگاه ها  با مسوولین  گفتگو کرد ودر ادامه پس از ارائه مسائل و مشکلات هر پایگاه ،در خصوص یکسان سازی تجهیزات و هماهنگی با بیمارستان جهت خرید وسایل  استانداردوبا کیفیت تبادل نظر نمودند.