مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا: کارشناسان این مرکزدر شهریور ماه سال جاری تعداد1645 ماموریت اورژانسی انجام داده اند.

بر اساس این گزارش  تعدادکل تماس ها با این مرکز در شهریورماه17050مورد بوده است.تعداد 1178مشاوره تلفنی 306مورد درمان سرپایی بخشی از فعالیت کارشناسان اورژانس فسا بوده است. مدیر روابط عمومی با اشاره به استقرار  روزانه آمبولانس های 14 پایگاه اورژانس  در مکان های پر تردد سطح شهر واستقرار های فوق برنامه  اضافه نمودند تعداد ماموریت  حوادث ترافیکی 328مورد با 419بیمار و حوادث غیر ترافیکی222مورد وسایر فوریتها 1059ماموریت می باشد.