مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : اثای محمد سلیمی  مسوول ستاد بحران اورژانس فسا گفت: از اول ماه محرم طرح  استقرار شبانه آمبولانس های  این مرکز با حضور تکنسین های محترم فوریتهای پزشکی  در سطح  شهرستان ( 14 پایگاه ) جهت پوشش امدادی مراسم عزاداری حضرت سید الشهداء آغاز گردید ، ایشان اضافه نمودند که با توجه به  شروع بازگشایی مدارس تعداد 4دستگاه   آمبولانس  از ساعت 6/30-7/30صبح به مدت  یک هفته(از اول مهرماه) در محل های  تردد  دانش آموزان  استقرار  دارند تا از  هر گونه حوادث احتمالی  برای این عزیزان  پیش گیری نمایند  .