مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا: در تاریخ 96/06/20ساعت 3:56 بامداد ضمن تماس مردمی  با  مرکز عملیات  اورژانس فسا  خبر از ایست قلبی تنفسی مرد 70 ساله ای  میدهد. براساس این گزارش بلا فاصله  یکدستگاه آمبولانس (پایگاه 3 شهری) به محل (شهرک پرواز ) اعزام می شود . با توجه به اینکه بیمار فاقد علائم حیاتی بود  کارشناسان فوریتهای پزشکی  سریع عملیات  احیاء قلبی  تنفسی  برای بیمار انجام میدهند ، خوشبختانه با تلاش به موقع کارشناسان اورژانس علائم حیاتی در بیمار ظاهر می شود  وپس از انجام اقدامات  دیگر پزشکی   بیمار با  ضربان قلب (57در دقیقه)تحویل بیمارستان حضرت  ولی عصر می گردد ، که با بررسی های بعمل آمده  بیمار در بخش مراقبتهای  ویژه  تحت مراقبت های  پزشکی می باشد. لازم به ذکر است که کارشناسان حاضر در این ماموریت آقایان  احمد فتاحی  و حمید رضا  زارعی  می باشند که توسط رییس مرکز مورد تشویق قرار گرفتند.