مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

در اثر برخورد  یکدستگاه خودرو پراید  با پیکان بار در محور  فسا-داراب 6 نفر مصدوم شدند

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا این حادثه  در ساعت7:37 دقیقه صبح امروز یک شنبه 19 شهریور در محور  فسا -داراب به وقوع پیوست وپس از اعلام حادثه  به اتاق فرمان فوریتهای پزشکی  فسا تعداد  2 واحد امدادی  به استعداد 4 کارشناس فوریتهای پزشکی از پایگاه های جاده ای جلیان ونوبندگان ویکدستگاه اتوبوس آمبولانس از پایگاه یک شهری  به ترتیب 2/5- 3- 30   کیلومتر فاصله  تا محل حادثه اعزام شدند. بر اساس این گزارش   پس ازارزیابی وتریاژ واقدامات اولیه درمانی توسط  کارشناسان اولین  کد (نوبندگان)  در نهایت 2مصدوم توسط  آمبولانس پایگاه جلیان  و 4 مصدوم دیگر با اتوبوس آمبولانس (پایگاه یک شهری)  جهت ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولی عصر منتقل گردیدند