مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا:  به علت برخورد شدید 2 دستگاه خودرو  پراید  بعد از قاسم آباد  به طرف  دیندارلو 7 نفر  مصدو م شدند . بر اساس این گزارش  پس از تماس های مردمی  مبنی بر وقوع  این تصادف ، بلافاصله از طرف ستاد عملیات اورژانس 115 فسا  یکدستگاه  اتوبوس آمبولانس  و2 دستگاه  آمبولانس  به محل  اعزام گردید  ، پس از رسیدن  آمبولانس ها  به محل وقوع حادثه  وارزیابی  مصدومان توسط کارشناسان فوریتهای  پزشکی  وانجام  اقدامات اولیه درمانی 4 مصدوم  از سر صحنه  تصادف توسط  آمبولانس ها  اعزام گردید که  با توجه به   وخیم نبودن  حال مصدومان  در بین  راه تحویل  اتوبوس آمبولانس  گردید ندو با ارزیابی مجدد مصدومان  به بیمارستان حضرت ولی عصر (عج ) اعزام  گردیدند.  لازم  به   ذکر است که  3 مصدوم  دیگر  این حادثه  با توجه  به  اینکه  مشکل  خاصی نداشتند    با رضایت خودشان  با وسیله  شخصی  به  بیمارستان مراجعه  نموده اند  .