مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش مسول روابط عمومی  جناب آقای یوسف علیپوریان روز یکشنبه مورخ 11/6/1396 طی مراسمی با حضور ریاست محترم مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی  جناب آقای دکتر جمشیدی از جناب آقای مهندس جوکاران خبرنگار صدا و سیما به پاس همکاری با مرکز اورژانس فسا و پوشش خبری سوانح و بلایا تقدیر و تشکر بعمل آمد  ./