مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا : جلسه آموزشی ارتقاء سطح علمی پرسنل شاغل در EOC مورخ 29/5/1395 در سالن EOC مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا با حضور دکتر حسن جمشیدی ریاست مرکز و کارشناسان بیمارستانهای حضرت ولی عصر (عج) و دکتر علی شرعتی و دیگر کارشناسان مجموعه دانشگاه علوم پزشکی فسا مرتبط با مدیریت حوادث برگزار گردید . در این جلسه معارفه کراشناسان جدید EOC نیز برگزار گردید ./