مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

در روز چهارشنبه مورخ 1/6/1396 ساعت 2:38 بامداد در اثر برخورد یک دستگاه خودرو سواری پراید با یک دستگاه موتور سیکلت (در راه فرعی روستای کوشک قاضی ) موجب مصدومیت دو نفر راکب موتور سیکلت گردید . موتور سوار و ترک نشین که خانم  حامله ای بودند با اقدام سریع و به موقع تکنسینهای اورژانس 115 پس از اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) منتقل شده اند  . بدلیل صدمات وارده  مادر حامله به اتاق عمل منتقل شده اند و عمل سزارین اورژانسی شده اند  ، با بررسیهای بعمل آمده وضعیت مادر ، نوزاد و راننده موتور سیکلت مصاعد گزارش شده است . لازم به ذکر است  متخصص مقیم طب اورژانس بیمارستان از اقدامات صحیح و سریع پرسنل اورژانس  که موجب نجات جان مادر و نوزاد گردید تقدیر و تشکر نموده اند ./