مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

در تاریخ 31/5/1395 جوان 21 ساله فسایی در خیابان عشایری دچار ایست قلبی تنفسی گردیده بود با درمان سریع و به موقع تکنسینهای اورژانس 115 فسا آقایان  داوود صفری و غفاری  این بیمار از مرگ حتمی نجات یافته و هم اکنون مورخ 1/6/1396 این بیمار در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) تحت مراقبت می باشند و پزشکان وضعیت عمومی بیمار را مصاعد اعلام نموده اند ./