مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا در تاریخ 25مرداد ماه 96 طبق هماهنگی قبلی با  بخشداران نوبندگان  و ششده  در خصوص  آموزش همگانی  و اشاعه فرهنگ  استفاده از خدمات اورزانس 115 جهت همشهریان و روستائیان ساکن در بخش های  شهرستان ، جلسه ای  با حضور  بخشداران ودهیاران   در محل  بخشداری  نوبندگان  برگزار گردید. بر اساس این گزارش پس از  بررسی مسائل و بیان نقطه نظرات و دیدگاه های  طرفین  در این  زمینه  تصمیماتی  اتخاذ گردید.  ضمنا  اقایان  بلاغی  و بصیرت  بخشداران  ششده و نوبندگان  ضمن استقبال از پیشنهاد  مرکز  اورزانس فسا  قول همکاری  ومساعدت دادند.